Chính sách bảo mật công ty nệm liên á

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin của Công ty Nệm Liên Á nhằm đảm bảo quyền lợi và sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là những nội dung chính của chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, và chỉ thu thập thông tin sau khi được sự đồng ý của khách hàng.
  2. Sử dụng thông tin Thông tin mà chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, đồng thời để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  3. Chia sẻ thông tin Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc có sự đồng ý của khách hàng.
  4. Bảo mật thông tin Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin khách hàng, đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu các bên liên quan phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.
  5. Quyền của khách hàng Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình khi có yêu cầu.

Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách bảo mật thông tin của mình và luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.